Certifiering

illustrations

Certifiering - Common Criteria

Inom den amerikanska administrationen har sedan länge säkerhetsklassificerad information krävt säkerhetscertifierade datorsystem. Säkerhetspolicyn implementeras i operativsystemet, och den färdiga konfigurationen certifieras enligt Common Criteria.

Datorsystem baserade på SELinux har certifierats enligt Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS) och erhållit nivå EAL4+ (Evaluation Assurance Level 4 Augmented) gentemot skyddsprofilerna LSPP, CAPP och RBACPP. Det är sannolikt den högsta möjliga nivån för ett datorsystem med ett operativsystem som är användbart för vitt skilda ändamål.

  • LSPP: Labeled Security Protection Profile
  • CAPP: Controlled Access Protection Profile
  • RBACPP: Role Based Access Control Protection Profile